Help kinderen goed op weg

Talentenkompas is een wetenschappelijk onderbouwde tool voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De tool geeft vanuit een breed perspectief zicht op de talenten en persoonlijke kenmerken van kinderen. 

'Talent is het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen. Gevoed door persoonlijkheid, interesses, sociaal-emotioneel welbevinden en intellectuele vermogens'

Talentontwikkeling | Begeleiden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Talentenkompas is er voor jou!

 • ben white 197668 unsplash
 • camille minouflet 359769 unsplash
 • redd angelo 11902 unsplash
 • joseph gonzalez 116505 unsplash
 • daiga ellaby 354484 unsplash
 • eye for ebony 400376 unsplash
 • janko ferlic 289675 unsplash
 • marco w 398661 unsplash
 • japheth mast 679872 unsplash

Ontwikkelen van zelfregie & eigenaarschap

Talentenkompas als tool bij het ontwikkelen van zelfregie en eigenaarschap.

In een snel veranderende wereld door onder andere technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn “eigenaarschap” en “zelfregie” belangrijke kwaliteiten.

Wat verstaan we onder eigenaarschap en zelfregie en wat zijn belangrijke voorwaarden om dit te ontwikkelen?

Talentenkompas helpt een kind om zichzelf beter te leren kennen. Het geeft inzicht wat betreft de vraag “Wie ben ik?” maar ook: “Wat maakt mij uniek ten opzichte van andere leerlingen? Waarin verschillen wij mogelijk van elkaar?”

Meer over zelfregie

De vraag is niet of de leerling talenten heeft, maar waarin!

De tool is tevens een hulpmiddel voor leerkrachten en professionals. Talentenkompas biedt als het ware een ‘kapstok’ om naar belangrijke factoren in het leer- en ontwikkelproces van kinderen te kijken. De gemeenschappelijke taal die in de praktijk vaak ontstaat vanuit de toepassing van talentenkompas draagt bij aan een constructieve dialoog tussen leerkracht/professional, ouder en kind. 

De inzichten die op deze manier vanuit de Talentenkompas rapportage ontstaan, helpen begeleiders om kinderen gerichter te faciliteren in hun ontwikkeling en leerproces.

Meer over talentontwikkeling

Unieke tool voor talentontwikkeling

De tool biedt een totaalbeeld van een kind op basis van persoonlijkheid, interessegebieden, sociaal-emotioneel welbevinden en intellectuele capaciteiten. 

De tool is bij uitstek geschikt om leerlingen te ondersteunen bij:

 • vergroten van zelfinzicht ten behoeve van zelfregie en eigenaarschap over eigen ontwikkeling
 • maken van een goed gefundeerde brugklas keuze 

De resultaten van de talentenkompas rapportage bieden tevens waardevolle inzichten bij:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
 • het creëren van de meest optimale leeromstandigheden voor een kind


Testcode invoeren

Vul de testcode hier in en begin met de test!