Ouders

"Onze dochter wilde heel graag naar de havo, iets waar haar leraar, waar ze meerdere jaren les van heeft gekregen op de basisschool, niet veel in zag.
We kregen de kans haar te laten testen met Talentenkompas van iScreen, en onze vermoedens werden bevestigd. De uitgebreide rapportage benadrukte haar leervermogen en actieve werkhouding. Samen met de frisse blik van haar nieuwe leerkracht in groep 8 ging elke twijfel aan de kant.
Inmiddels zit Nine in brugklas havo/vwo, werkt er hard voor, heeft het prima naar haar zin en haalt goede cijfers." (Ton, vader Nine)

Uw kind zit in groep 7 of 8 en gaat straks naar de brugklas. Zo'n schoolkeuze is niet zomaar iets. Hoe gaat u om met de zorg en de verantwoordelijkheid die u voelt?

Talentenkompas is een praktisch en betrouwbaar online meetinstrument voor uw kind, met overzichtelijke, begrijpelijke en vooral waardevolle uitkomsten.

Doel van het gebruik

Talentenkompas helpt om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, capaciteiten en interesses van uw kind en geeft op die manier overzicht in belangrijke aspecten bij de keuze voor een vervolgopleiding.

Inhoud

Talentenkompas bestaat uit zeven capaciteiten tests en drie persoonlijkheidsvragenlijsten. In de rapportage worden uitspraken gedaan over de talenten, de interessegebieden, de intellectuele capaciteiten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
Daarnaast wordt op basis van de resultaten op de intellectuele capaciteitentests een indicatie gegeven ten aanzien van de meest geschikte vervolgopleiding. Deze indicatie wordt aangevuld met een aantal bepalende factoren.

Afname

Dit meetinstrument wordt online afgenomen en kan dus op elke plek, op elk moment gemaakt worden, bijvoorbeeld op de basisschool van uw kind. De testafname wordt begeleid door een getrainde medewerker van Talentenkompas. Van tevoren worden er duidelijke instructies gegeven voor het invullen. Zo moet uw kind in een rustige ruimte zitten waarin hij of zij niet afgeleid kan worden. Elke afwijking hiervan doet afbreuk aan de betrouwbaarheid. Het invullen van de tests duurt ongeveer twee uur.

Meer informatie

Wilt u Talentenkompas door uw kind laten maken, neem dan contact met ons op via 073-5231278 of stuur uw mailbericht naar info@talentenkompas.nl.

Uiteraard kunt u ons ook benaderen via het contactformulier op deze website.